RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

25 maja 2018 roku zacznie mieć zastosowanie nowe „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, dalej „RODO”. Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

W związku z wejściem w życie ww rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” z siedzibą w Miękini, ul. Sosnowa 4. Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Stowarzyszenie w  związku z procesem rejestracji stowarzyszenia i uzyskania przez Państwa statusu członka stowarzyszenia. Obecnie dane osobowe (adres e-mail), udostępnione w trakcie podpisania deklaracji członkowskiej, są przetwarzane w celach związanych z przekazywaniem informacji o bieżących działaniach stowarzyszenia a także spotkaniach zwoływanych przez zarząd oraz wynikających z obowiązków statutowych.

Chronimy prywatność członków stowarzyszenia. Informacje dotyczące Państwa danych mogą być przetwarzane tylko w ramach procesów rejestracyjnych do uprawnionych organów. Dane nie są i nie będą przekazane do osób/podmiotów zewnętrznych.

 Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania tych danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celach komunikacji w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie oznaczało zaprzestanie wysyłki ww informacji przez Stowarzyszenie, natomiast dane niezbędne w związku z celami statutowymi będą przetwarzane nadal. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie podpisanej deklaracji, przed jej cofnięciem.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.