Listy

Drobne interwencje naszego stowarzyszenia w formie listów zamieszczane są na tej stronie:

2013.02.11

W sprawie braku wyznaczonych miejsc składowania/sortowania odpadów na planie zagospodarowania przestrzennego: Do Rady Gminy Miękinia

2013.02.07

W sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków w Miękini: Ścieki w Miękini