Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – przesunięte na 2018-12-17 g. 18:30

Mamy już ustaloną datę przesuniętego zebrania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

17 grudnia 2018 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini