Nadzwyczajne WALNE ZEBRANIE członków stowarzyszenia w dniu 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W DNIU 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

W ŚWIETLICY SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY

TEMATY SPOTKANIA:

  1. ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU;
  2. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMISJI REWIZYJNEJ

Po zamknięciu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

  1. DWIE NOWE DECYZJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ODPADÓW – SYSTEMY KOMPOSTOWANIA REJON BŁONIE
  2. NIELEGALNE WYPUSZCZANIE ŚCIEKÓW NA UL. WILLOWEJ I UL. LIPOWEJ
  3. SPRAWY RÓŻNE

PROSIMY O PEŁNĄ MOBILIZACJĘ I OBECNOŚĆ.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”